Ομιλίες

Ολομέλεια Βουλής - Ομιλία Κώστα Σκρέκα - 12/01/2018

Σ/Ν Υπουργείου Οικονομικών: Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.