Ομιλίες

Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου - Ομιλία Κώστα Σκρέκα - 20/12/17

Eπεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ενεργειακές κοινότητες και άλλες διατάξεις».