Ομιλίες

Ολομέλεια Βουλής - Ομιλία Κώστα Σκρέκα - 1/11/2017

Σ/Ν Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας: "Τροποποίηση ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις".

Ομιλίες

Ολομέλεια Βουλής - Ομιλία Κώστα Σκρέκα - 1/11/2017

Σ/Ν Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας: "Τροποποίηση ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις".

Ομιλίες

Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου - Ομιλία Κώστα Σκρέκα - 25/10/17

Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις» (4η συνεδρίαση – β΄ ανάγνωση).

Ομιλίες

Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου - Ομιλία Κώστα Σκρέκα - 24/10/17

Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις» (3η συνεδρίαση).